logo

Monitoring praw osób pozbawionych wolności

Przewodnik

Monitoring. Teoria

Analizy, Raporty, Ekspertyzy (ARE) to cykl wydawniczy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Ma on na celu przybliżenie ważnych zagadnień natury prawnej i społecznej, pozostających w związku z działaniami prowadzonymi przez naszą organizację.

Publikacje zamieszczone na tej stronie nie odnoszą się jedynie do obszaru zainteresowania OPCAT, ale także Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom oraz orzecznictwa Trybunału w Strasburgu wokół art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Oznacza to że prezentowane analizy, raporty i ekspertyzy będą dotyczyć tematu okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania osób pozbawionych wolności. W analizach będziemy wskazywać problemy związane ze stosowaniem prawa. W raportach będziemy przedstawiać wyniki prowadzonych przez nas badań i monitoringów. W ramach ekspertyz opracujemy zagadnienia prawne budzące wątpliwości praktyków. W ramach prowadzonej przez nas litygacji strategicznej będziemy identyfikować, jakich kwestii prawo nie reguluje i w związku z tym nie gwarantuje skutecznej ochrony osób pozbawionych wolności.

Cykl ARE jest skierowany do pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Może być również pomocny naukowcom, studentom, dziennikarzom.Zapobieganie przemocy i nagłym wypadkom w więzieniach. Gwarancje i strategie postępowania z więźniami przez personel Służby Więziennej - Maria Niełaczna

Postępowanie z kobietami skazanymi na kary długoterminowe - kilka refleksji na marginesie badań - Emilia Rekosz

Rekomendacje Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom w świetle regulacji Protokołu Fakultatywnego

Tworzenie Krajowych Mechanizmów Prewencji

Projekt realizowany przez:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Nasi sponsorzy i przyjaciele:

Fundusz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Fundacja Sławek

Projekt Watch 24 jest ufundowany przez Open Society Istitute - Budapeszt: www.soros.org

Polecane strony:
www.interwencjaprawna.pl
www.ceetrust.org
www.ipsir.uw.edu.pl
www.sw.gov.pl
www.fundacjaslawek.org