logo

Monitoring praw osób pozbawionych wolności

Przewodnik

Aktualności

Przeludnienie wciąż problemem polskiego więziennictwa
więcej →
Monitoring wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności.
więcej →
Interwencje w sprawie więźniów dożywotnich.
więcej →
Poradnictwo prawne dla więźniów. Sprawy ważne i precedensowe.
więcej →
Brak gwarancji rzetelnego śledztwa w sprawach o maltretowanie więźniów.
więcej →
Ruszyło poradnictwo prawne dla skazanych.
więcej →
Sprawozdanie z zakończonego projektu Watch 24.
więcej →
Poradnictwo dla skazanych w warszawskich jednostkach penitencjarnych w 2009.
więcej →
Model pomocy postpenitencjarnej działa.
więcej →
Zakończenie monitoringu cel przejściowych
więcej →

Projekt "Watch More" – kontynuacja działań strażniczych w więzieniach

Celami projektu są:

  1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw więźniów, zwłaszcza więźniów należących do szczególnych kategorii podatnych na ryzyko niehumanitarnego traktowania.
  2. Wzmocnienie gwarancji ochrony więźniów w postępowaniu wykonawczym oraz przed sądami penitencjarnymi, cywilnymi i administracyjnymi lub organami postępowania wykonawczego, jak również wzmocnienie odpowiedzialności cywilnej więźniów poprzez prowadzenie spraw precedensowych przed sądami penitencjarnymi i cywilnymi.
  3. Monitorowanie, wspieranie i uzupełnianie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji [dalej: KMP].

W ramach projektu:

  • monitorujemy warunki uwięzienia i postępowania z więźniami, w szczególności poprzez wizytacje jednostek penitencjarnych oraz badanie skarg więźniów,
  • udzielamy skazanym porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego wykonawczego, a następnie identyfikujemy sprawy precedensowe (ważnych dla osiągnięcia pozytywnej zmiany i ukształtowania dobrej praktyki) i prowadzimy je przed sądami lub organami postępowania wykonawczego,
  • monitorujemy organizację, sposób działania i efekty pracy KMP oraz wspieramy go w wykonywaniu przez niego zapobiegawczej funkcji poprzez konsultowanie metod i narzędzi pracy, przygotowywanie stanowisk, opinii i ekspertyz, popieraniu jego zaleceń, organizację wspólnych seminariów i konferencji.

Realizujemy trzy komponenty:

  1. Monitoring warunków uwięzienia i postępowania z więźniami.
  2. Badanie skarg więźniów.
  3. Monitoring działania KMP i asystowanie mu.

Projekt jest finansowany przez Open Society Institute Budapest.Sekcja "Wolność"

Stoimy na straży praw i wolności więźniów. Prowadzimy projekty strażnicze i rzecznictwo interesów więźniów. Działamy także w kierunku wzmocnienia ochrony osób umieszczonych w różnych miejscach pozbawienia wolności. Podejmujemy interwencje i kontrole w interesie publicznym. Koncentrujemy się na monitoringu więzień i problemów zgłaszanych przez skazanych.

więcej →

Projekt realizowany przez:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Nasi sponsorzy i przyjaciele:

Fundusz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Fundacja Sławek

Projekt Watch 24 jest ufundowany przez Open Society Istitute - Budapeszt: www.soros.org

Polecane strony:
www.interwencjaprawna.pl
www.ceetrust.org
www.ipsir.uw.edu.pl
www.sw.gov.pl
www.fundacjaslawek.org